Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring
Myrian Ermes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Gegevens Myrian Ermes
Myrian Ermes, is een bedrijf dat organisaties helpt oprecht gastvrij te zijn zonder het commerciële doel uit het oog te verliezen. Specialismen zijn assortimentsmanagement en category management, signing en communicatie, concept- en huisstijlontwikkeling, merchandise-ontwikkeling en interieur.

Contactgegevens
Vossenberg 1
4861 ED Chaam
+31 6 15 87 65 16
welkom@myrianermes.nl
www.myrianermes.nl

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Myrian Ermes verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn particuliere klanten en relaties, contactpersonen bij zakelijke klanten en relaties, medewerkers, of contactpersonen bij onze eigen zakelijke dienstverleners.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Myrian Ermes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en dus uitvoering te geven aan gesloten overeenkomsten;
Voor zover dat nodig is om overeenkomsten tot stand te brengen, bijvoorbeeld bij het uitbrengen van een offerte;
Om het aanbod van onze producten en diensten beter aan te sluiten op de voorkeuren van u als (potentiële) klant;
Omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld om te kunnen communiceren, in contact te kunnen blijven en/of in contact te kunnen komen met voormalige, huidige en potentiële klanten en relaties;
En in een voorkomend geval omdat we dat wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor het doen van onze belastingaangifte.
Indien nodig, kunnen wij uw toestemming vragen voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het toesturen van nieuwsbrieven. U hebt dan te allen tijde het recht om uw gegeven toestemming weer in te trekken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Alleen indien dit noodzakelijk is in verband met de bovenstaande doelen en gronden, verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze informatie kan onder meer bestaan uit NAW-gegevens, contactgegevens (waaronder e-mail en telefoonnummer), bankrekeningnummer(s) IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website en andere persoonsgegevens die benodigd zijn in verband met de bovenstaande doelen en gronden. U kunt van ons als verwerkingsverantwoordelijke verwachten dat wij nooit meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Myrian Ermes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via welkom@myrianermes.nl

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Myrian Ermes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afronding van een overeenkomst worden de persoonsgegevens die in verband met die overeenkomst zijn verwerkt, in ieder geval bewaard zolang de kans bestaat dat nog nacontact plaats kan gaan vinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Myrian Ermes verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Myrian Ermes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Myrian Ermes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Myrian Ermes) tussen zit.

Website
Myrian Ermes gebruikt op haar website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, smartphone of ander device.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Analytische cookies leveren ons informatie op over hoe onze website wordt gebruikt. Tracking cookies houden uw surfgedrag bij en zorgen ervoor dat u content en advertenties te zien krijgt die voor u relevant zijn.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wij maken gebruik van Google Analytics. Hierdoor ontkomen wij er niet aan dat bepaalde (digitale) persoonsgegevens, zoals (delen van) IP-adressen van websitebezoekers, kunnen worden overgebracht naar servers in de Verenigde Staten. Google is in het bezit van een Europees-Amerikaanse Privacy-Shield-certificering en heeft verklaard te voldoen aan de principes van het Privacy Shield, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op en hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Sociale media
Wij maken gebruik van sociale media (Facebook e.d.). Indien wij persoonsgegevens op onze sociale media-accounts plaatsen, gebeurt dat altijd ter verwezenlijking van de doelen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Op berichten die derden op onze sociale media-accounts plaatsen hebben wij geen directe invloed en daarvoor aanvaarden wij dan ook geen aansprakelijkheid. Mocht u op onze sociale media-accounts ongewenst persoonsgegevens van uzelf tegenkomen, neem dan contact met ons op. Gegevens die u zelf publiceert op een van onze social media-accounts kunnen bovendien (automatisch) worden verwerkt door de betreffende social media-providers. Dit spreekt voor zich, maar wij vinden het toch goed u hier nog eens op te wijzen.

Hyperlinks naar andere websites
Op onze website en/of sociale media-accounts kunnen hyperlinks naar andere websites worden opgenomen. Myrian Ermes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze websites met uw privacy omgaan. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op verwerkingen door Myrian Ermes.

Rechten van betrokkenen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging bij ons indienen. Indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u een bezwaar toesturen en/ of een verzoek om verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen hebt bij hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u ons echter ook altijd vragen om een mondelinge toelichting. Wij geven die graag.

U kunt uw bezoek of bezwaar richten aan welkom@myrianermes.nl. Om er zeker van te zijn dat het bericht van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01-02-2019.