Horeca, brochures, tarieven en prijsbeleid, pdc, audio/video, asverstrooiing, CiniSafe, category management, hospitality, interieurconcept, duurzaamheid en nog zoveel meer… Allemaal zaken waarin jij jouw expertise, ervaring, energie, enthousiasme, inzet, eerlijkheid, openheid en directheid aan DELA hebt gegeven. De manier waarop jij verbinding maakt, collega’s en leveranciers meekrijgt, hoe direct jij uitspreekt wat jij denkt, niet gehinderd door rangen of standen binnen de organisatie is enorm lovenswaardig. Jij bent punctueel, structureel, creatief in jouw denken en zeker inspirerend. Je bent gewoon een heerlijk mens om mee te werken. Ik ga je missen! - Monique van den Hombergh, Category Manager Staf Uitvaartdiensten

In de anderhalf jaar dat ik heb samengewerkt met Myrian, heb ik haar leren kennen als een onafhankelijke geest die een grote mate van nieuwsgierigheid aan den dag legt. Dit uit zich in het stellen van (kritische) vragen en het regelmatig stevig poneren van haar mening. Zij kan hierbij putten uit veel ervaring, zowel in de rol van category manager als in het horecadomein. Ze heeft een plezierige, mensgerichte en tegelijkertijd professionele werkhouding. Dit maakt dat het werken met Myrian altijd een uitdaging is in de positieve betekenis van het woord: met Myrian stap je uit de comfortzone en kom je als organisatie daadwerkelijk verder. - Toine van Velthoven, Manager Staf Uitvaartdiensten Coöperatie DELA

Leave a Reply